Hakkımızda Hizmetlerimiz Duyurular Sık Sorulan Sorular Kanunlar İletişim
Teknokent Destekleri Ve Avantajları
TEknokent içerisinde yer almanın firmalara ne gibi avantajları vardır. Bunlar genelde yenilikçi AR-GE inovazsyon projeleri olan firmalara yönelik KDV, vergi ve SGK muafiyetlerinden oluşmaktadır.

TEKNOKENT TEŞVİK VE MUAFİYETLERİ
 
1-­ Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Teşviği
Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki
yazılım ve AR-­‐GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar  vergisinden muaftır.
 
2-­Personel  Ücret Vergileri Stopajı Teşviği
Bölgede çalışan AR-­‐GE personelinin ve AR-­‐GE personeli sayısının en fazla %10’u kadar destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar  her türlü vergiden muaftır.
 
3-­ Katma Değer Vergisi Muafiyeti
Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar
vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri
• Sistem yönetimi
• Veri yönetimi
• İş uygulamaları
• Sektörel, internet, mobil ve askeri komuta
• kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır
 
4-­ Sigorta Primi Teşviği
Personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Örnek olarak, 2000 TL brüt ücret alan çalışan için işverenin aylık ödediği: 2000 TL * %19,5 = 390 TL
sigorta priminin yarısı devletçe karşılandığından, işveren aylık 390 / 2 = 195 TL ödeyip, 5 sene sonunda: 195 * 12 * 5 = 11.700 TL işçi
başına daha az ödemiş oluyor.
 
 
Anasayfaya - İletişim Formu
® 2012 Erbay TAG Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İns Ajans