Hakkımızda Hizmetlerimiz Duyurular Sık Sorulan Sorular Kanunlar İletişim

AR-GE Projesi Hazırlama Ve Başvuru

KOSGEB Ve TÜBİTAK AR-GE Projesi hazırlama, Müracaat, Destek Alma, AR-GE Değerlendirme Kriterleri, Proje Hazırlama da dikkat edilecek hususlar

AR-GE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

   Kapsamı bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerle girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi veya hizmet üretilmesi konularında projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. Yukarıdaki tanım kapsamında kişi veya işletmeler fikir ve düşüncelerini KOSGEB formatına uygun projelendirerek proje başvurusu yapabilirler. AR-GE projelerinin azami süresi 24 aydır bu süre kurul kararı ile 12 ay daha ( 36 ay ) uzatabilir.

 

KURULUN PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1-    Proje sahibinin veya girişimcinin ve projede çalışacak personelin yeterliliği

2-    Projenin yenilikçi yönü

3-    Projenin Pazar araştırması ve ticarileşebilirliği

4-    Projenin sağlayacağı katma değer

5-    Proje iş zaman planı ve destek kullanım planı

6-    OECD tarafından hazırlanan OSLO ve FRASCATİ kılavuzları

Bu kılavuzlarda belirtilen hususlar üretilecek ürünün yepyeni bir ürün olması , üretilmesi düşünülen ülkede ithalatın önüne geçmesi ( ithalatı ikame etmesi ) , düşünülen ürün, fikir veya sistem mevcut bir ürün ise üzerinde yapılan çalışma ile teknolojik yönünün arttırılması hususları dikkate alınarak kurul değerlendirmesini yapar. Bir işletme aynı anda 1 proje ile başvurabilir. Arka arkaya 2 proje başvurusu reddedilen firmanın aynı dönem içerisinde proje başvurma hakkı yoktur.

 

Yazının devamı için tıklayınız

AR-GE Projesi Hazırlama

AR-GE Projesi Hazırlama Ve Başvuru

Anasayfaya - İletişim Formu
® 2012 Erbay TAG Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İns Ajans