Hakkımızda Hizmetlerimiz Duyurular Sık Sorulan Sorular Kanunlar İletişim

Hizmetlerimiz

Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

 


 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için  bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.

 • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili İAB, İbraname ve diğer tüm belgelerin hazırlanması.

 • Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne dosya açmak, Ek-1 ve Ek-2 bildirgelerini vermek ve diğer işlemleri yerine getirmek.

 • SSK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

 • KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin  mükellefe sunulması.

 • Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak. 

 • Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SSK, Bağ-kur ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

 • Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

 • SSK, Bağ-Kur, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel  risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.

 • Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini  hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.

Anasayfaya - İletişim Formu
® 2012 Erbay TAG Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İns Ajans