Hakkımızda Hizmetlerimiz Duyurular Sık Sorulan Sorular Kanunlar İletişim

Muhasebe Hizmeti

Yabancı şirketler tarafından karşılaşılan en önemli problemlerden birisi de, muhasebe kayıtlarının Türkiye'de geçerli mevzuata bağlı olarak tutulması ve bu konuda yeterli muhasebe elemanlarının tedarik edilmesinde zorluk çekilmesidir. Deloitte, kadrosundaki deneyimli muhasebecilerle müşterilerinin bu konudaki taleplerini de karşılamaktadır. Muhasebe hizmetlerimiz şöyledir:

 

Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması,
Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi,
İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması,
Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi,
Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.),
Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) 
hazırlanması, tahakkuklarının alınması,
Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
e-bildirge açılışının yapılarak e-bildirge şifrelerinin alınması,
Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması (bordrolama hizmeti verilen müşteriler için veya şirketin hazırladığı bilgiler ışığında),
Aylık, üçer aylık ve yıllık beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi,
Hazineye veya ilgili Bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonra ilgili kuruma gönderilmesi.
Anasayfaya - İletişim Formu
® 2012 Erbay TAG Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İns Ajans