Hakkımızda Hizmetlerimiz Duyurular Sık Sorulan Sorular Kanunlar İletişim

Vergi Müşavirliği

Pek çok şirket hesap ve işlemleri itibarıyla kanunen hakkı olmasına rağmen oldukça fazla sayıda haktan sırf doğru kişilerden danışmanlık ve müşavirlik hizmeti alamamasından dolayı yararlanamamaktadır. Ekonomik konjonktüre göre siyasal otorite ve kanun koyucu bazen kalıcı bazen de geçici pek çok değişiklik gerçekleştirip ekonomiye ve şirketlerin vergisel durumlarına etki yapan düzenlemeler yapabilmektedir.

 

Dolayısıyla bu konu artık günümüzde sürekli takip edilmesi gereken ve belki de her gün resmi gazete ile resmi kurum ve kuruluşların internet sayfaları ile duyurularının titiz bir şekilde takibini gerektirip alınan kararların sonuçlarının analizini gerektirmektedir. Çoğu zaman ilgili değişiklikler öylesine teknik dille alınabilmektedir ki konunun uzmanı olmayan kişilerin okusa dahi anlayamayacakları metinler haline gelmektedir. Bu sebeple de doğru ve ehil kişilerden danışmanlık ve müşavirlik hizmeti alınması bazen zorunluluk arz etmektedir. Vergi, finans, muhasebe, teşvik mevzuatı söz konusu olduğunda da en doğru adres şüphesiz yeminli mali müşavirlik müessesesidir.

Bu itibarla şirketler YMM'lere başvurup mevcut durumlarını incelettirip bu konuda destek istemelidirler. Vergiden kaçınma olarak isimlendirilen kanuni haklarını kullanabilmelidirler. Böylesine bir başvuru olması durumunda şirketimiz Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV ve diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların kanunlar doğrultusunda hazırlanıp ödenmesi konusunda size yardımcı olacağı gibi mevzuatın izin verdiği her türlü haklarınızdan istifade etmenizi de sağlayacaktır. Bu kapsamda konu başlıkları olarak hizmet alanlarını;

  • Mali Müşavirlik ve mali danışma hizmetleri,
  • Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması,
  • Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,
  • Yıl sonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi ve takdim şeklinin tayini
  • Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi,
  • Yabancı Sermaye, Teşvik, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık olarak sayabiliriz. Bu konular dışında olabilecek spesifik konular şirket bazında yapacağımız incelemeler sonrasında birebir aktarılabilecektir.

web tasarım

Anasayfaya - İletişim Formu
® 2012 Erbay TAG Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İns Ajans